เก้าอี้เหล็กลดราคาคะเหลือตัวละ 1200 บาทคะ

เยี่ยมชมสินค้าได้ที่

475 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ 10280

โทร 061 289 9655